Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín

Pronájmy

  
PRONÁJEM TĚLOCVIČNY - ZŠ Komenského


Kontakt: 558 746 409/ 722 497 142

Pronajímatel s nájemcem uzavírá vždy nájemní smlouvu, nejpozději v den pronájmu.


malá tělocvična 70,-/hod


velká tělocvična 150,-/hod


  
PRONÁJEM TĚLOCVIČNY - ZŠ Stanislavice


Kontakt: 558 746 409/ 722 497 142

Pronajímatel s nájemcem uzavírá vždy nájemní smlouvu, nejpozději v den pronájmu.

tělocvična 70,-/hod 
V ceně pronájmů tělocvičen je pouze plocha tělocvičny, nikoliv její vybavení.

 

PRONÁJEM ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ - ZŠ Komenského


Kontakt: 558 746 409/ 722 497 142

sazba 120,-/hod


Provozní doba může být s ohledem na počasí upravena provozovatelem.    

PROVOZNÍ DOBA VE DNECH ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ 

listopad - duben:    jen po předchozí domluvě
květen - červen:     15:30 - 20:30      
září - říjen:             15:30 - 18:30  

Ve dnech školního vyučování je vstup možný pouze v době mimo vyučování.
Výuka probíhá od 7:55 do 15:10 hod.  

PROVOZNÍ DOBA VE DNECH ŠKOLNÍHO VOLNA 

listopad - duben                jen po předchozí domluvě
květen - červen                 10:00 - 18:30
červenec - srpen               10:00 - 20:30
září - říjen                          10:00 - 18:30

Nabízíme plochu, zázemí  na tenis, odbíjenou, kopanou, košíkovou (bez míčů). K dispozici jsou toalety na budově B v přízemí. 
Předání (a poté převzetí hřiště) zajišťuje správce na základě předložené, předem uzavřené smlouvy.
Smlouvy se uzavírají na sekretariátě školy v pracovní dny, kde probíhají taktéž platby.

Zrušení předem objednaných termínů je možné pouze 1 měsíc před objednanou akcí, přičemž počasí na uzavřenou smlouvu nemá vliv. 

Pokud nájemce hřiště způsobí škodu na majetku pronajímatele, ihned sepíše se správcem hřiště  "Záznam o způsobené škodě při pronájmu hřiště". Správce hřiště poté vyplněný záznam odevzdá do pokladny školy k dalšímu vyřízení.
Kontaktujte nás