Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín

Školní poradenské centrum

 


Kariérový a výchovný poradce
Mgr. Iveta Franková

Kontakt: 558 740 532

email: frankovai@masarykovazsms.cz

Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11:00

Šk. poradenské centrum: budova A, dveře č. 211, přízemí

Volba povolání - odkazy

Biofeedback - trénink mozku


 


Školní metodik prevenceBc. Iveta Cyprichová

Kontakt: 558 740 532

email: cyprichova@masarykovazsms.cz

Konzultační hodiny: pátek 8:50 - 9:35

Šk. poradenské centrum: budova A, dveře č. 211, přízemí


 
 
  
Školní speciální pedagogMgr. Vladimíra Znamenáková

Kontakt: 602 654 252

email: znamenakova@masarykovazsms.cz

Konzultační hodiny: středa 7:55 - 8:40

Šk. poradenské centrum: budova A, dveře č. 211, přízemí


Školní psychologMgr. Monika Madziová

Kontakt: 603 773 397

email: madziova@masarykovazsms.cz

Konzultační hodiny: úterý 8:30 - 15:30, středa 8:30 - 12:00


Budova B, přízemí, č. dveří 3 
 


Školní poradenské pracoviště zajišťuje specializované pedagogické činnosti a to na základě vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů:

  • Budování příznivého klimatu školy
  • Podíl na realizaci programu rovných příležitostí dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Odborná pomoc a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Prevence sociálně patologických jevů
  • Kariérové poradenství
  • Koordinace aktivit školy souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
  • Průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštní pozorností k nerozhodnutým žákům, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k nadaným žákům
  • Včasná intervence v případě řešení aktuálních problémů
  • Metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy
Poradenskou činnost školy týkající se vzdělávání Vašeho dítěte můžete bezplatně využít v rámci konzultační činnosti i Vy jako zákonní zástupci.

Konzultační hodiny v jinou dobu než je stanovena, možno dohodnout telefonicky na tel. čísle 558 740 532.

Posuzování a diagnostiku školní zralosti žáků, speciálních vzdělávacích potřeb žáků a mimořádného nadání zabezpečuje Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) v Českém Těšíně, proto se můžete obrátit v případě potřeby přímo na ni a to na adrese: ul. Frýdecká 689/30, Český Těšín, č. tel.:+420 591 144 371, +420 730 185 932


Kontaktujte nás